Бараа харьцуулах

x Барааны зураг x Барааны зураг x Барааны зураг x Барааны зураг x Барааны зураг
Хар замаск
Үнэ 16'000.00 ₮ 16'000.00 ₮
 Add to Cart
x Барааны зураг
Нягт 14-15 кг/м3NF Board 27-28 кг/м3 - - - -
Хэмжээ - - 3см - - -